Výklad nejčastějších omylů a otázek od ÚOOÚ

Úřad pro Ochranu osobních údajů před nedávnem vydal poučné desatero nejčastějších omylů o GDPR. Jejich vyvrácení stojí za přečetní. Jaké jsou ty nejčastější omyly?

  1. Odkazování na obecné nařízení jako na směrnici
  2. Označování obecného nařízení za revoluci v právech subjektu údajů a v povinnostech správců
  3. Rozšiřuje se definice osobního údaje
  4. Je lepší mít paušální souhlas subjektu údajů, než se zabývat jednotlivými zákonnými důvody
  5. Šifrování je povinné
  6. Každý, popř. téměř každý správce musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů
  7. Pověřenec musí mít osvědčení (certifikát)
  8. Obecné nařízení klade na pověřence pro ochranu osobních údajů vysoké, obtížně splnitelné nároky
  9. Správce nemůže pověřenci pro ochranu osobních údajů ukládat úkoly
  10. Nově hrozí správcům a zpracovatelům pokuty dle obratu

Setkali jste se s některými mýty také? Pokud ano a zajímal by vás výklad přímo od dozorového orgánu, pak doporučujeme článek navštívit: Desatero omylů o obecném nařízení (GDPR).

Pokud zůstaly některé vaše pochybnosti nezodpovězeny, možná odpověď naleznete ve druhém, obsáhlejším, ale stále snadno srozumitelném výkladu častých otázek k nařízení v článku: Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v otázkách a odpovědích.