Nařízení evropského parlamentu

General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR je nařízením Evropské unie, které vstoupí v účinnost 25.5.2018. Hlavní myšlenkou tohoto přímo aplikovatelného nařízení je zvýšit úroveň ochrany osobních údajů a významně posílit práva občanů Evropské unie v tomto odvětví.

Nařízení GDPR podrobně definuje, co to vlastně osobní údaje jsou a jakým způsobem je s nimi možné nakládat. Subjekt údajů, tedy osoba, jejíž osobní údaje jsou shromažďovány, musí být jasně informován o tom, jaké osobní údaje jsou shromažďovány, za jakým účelem, a musí mít možnost získat komplexní přehled o identifikaci své osoby u jednotlivých entit, které s osobními údaji nakládají. Nařízení GDPR si tak klade za cíl nejen zamezit neoprávněnému nakládání s osobními údaji, ale rovněž vytyčit jasné mantinely v moderním světě elektronických dat.

Nařízení GDPR se dotkne každého, kdo na území EU zpracovává a shromažďuje osobní údaje – ať zaměstnanců a klientů, či zákazníků a dodavatelů. Dopadat bude i na webové poskytovatele služeb, či služby, které pouze analyzují chování uživatelů na webu.

Nařízení GDPR je nahradí současný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Česká Republika má jako jedna z mála zemí v rámci  EU zmiňovaný zákon přijatý již v současné době na poměrně dobré úrovni. O to snazší bude pro zpracovatele osobních údajů podřídit se nařízení Evropské unie – v zásadě je důležité promyslet své budoucí kroky směřující k navýšení ochrany osobních údajů a získat přehled o interních pohybech dat ve společnosti.

Mezi hlavní povinnosti, které nařízení GDPR ukládá, se řadí povinnost dostatečně informovat fyzické osoby o tom, jakým způsobem je s jejich osobními údaji nakládáno. Další povinností je například zajistit ochránit databáze s osobními údaji proti vnějším útokům, a povinnost vést záznamy o tom, kdo, kdy a jak s těmito osobními údaji nakládá.