Software GDPR Pomocník

Vyhněte se drahým GDPR konzultantům a udělejte si vše sami!

Náš software „GDPR pomocník“ vás provede jednotlivými kroky potřebnými k zajištění souladu s GDPR. Postupně budete vyplňovat informace týkající se osobních údajů ve  firmě, kde na ně budete nahlížet z různých úhlů – rozsah, bezpečnost, účel, procesy s nimi spojené. Na konec se dozvíte, jaký je současný stav ochrany osobních údajů ve vaší organizaci a na co se dále zaměřit.

Datový ochránce - Software GDPR Pomocník
  • Kompletní sada šablon, které vás provedou analýzou vašich dat
  • Stavové grafy pro zobrazení vaší připravenosti na GDPR
  • Vzorové dokumenty potřebné pro GDPR
  • Pomocník s posouzením rizik
Pro koho je GDPR Pomocník

Software je určen pro živnostníky, malé a střední podniky či obce, které chtějí být v souladu s GDPR, ale objednání služeb profesionálních GDPR poradců a právníků by pro ně byla nadměrná finanční zátěž. Společnosti, které zvládnou zmapovat toky a nastavit procesy ve své organizaci samy, pouze potřebují pomoc s tím, na co se zaměřit. Náš software vás krok po kroku s povede až k souladu s nařízením GDPR.

Funkce a obsah aplikace

Průvodce formuláři pro datovou analýzu

Kontrolní seznamy pro kontrolu stávajících dokumentů

Vzorová data pro pomoc při vyplňování formulářů

Vzory smluv potřebných pro ochranu osobních údajů

Privacy Policy

Zpracovatelská smlouva

Souhlas se zpracováním

DPIA

Data Protection Impact Assessment neboli DPIA (Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů) je nástroj, který pomáhá organizacím identifikovat nejefektivnější způsob, jakým uvést pravidla na ochranu osobních údajů do souladu s GDPR.